به اطلاع کاربران عزیزی که طی 2 سال گذشته از فعالیت پارس رجستر در کنار ما بودند میرسانیم با توجه به تغییر در شرایط سرویس دهی دامنه و محدودیت های جدید از طریق شرکت های ثبت کننده خدمات پارس رجیستر از امروز متوقف و تمامی سرویس دهی های مورد نظر از طریق شرکت سرورپارس برای شما انجام خواهد شد. اخبار تکمیلی در ادامه خدمت شما ارسال خواهد شد.

با تشکرThursday, July 27, 2017

« برگشت