هزینه های ثبت دامین طبق تعرفه تعیین شده به شرح زیر میباشد(تمامی قیمت ها به تومان است). جهت اخذ Slab  بالاتر (ارتقاء از سطح کاربر عادی به گروه دوم و سوم) ابتدا حساب خود را به میزان مورد نظر شارژ کرده و سپس به ما اطلاع دهید تا سطح شما ارتقاء داده شود. با ارتقاء سطح کاربری شما میتوانید از تخفیف ویژه سطح خود بهرمند شوید. ملاک میزان شارژ کل مجموع شارژ میباشد.

توجه : هزینه ثبت, تمدید و انتقال یکسان میباشد.

پسوند دامین گروه یک (کاربران عادی) گروه دوم (کاربران با مجموع شارژ 500 هزار تومان) گروه سوم (کاربران با مجموع شارژ حداقل 2 میلیون تومان)
com (قیمت هر سال) 29,900 29,500 29,000
ir(یک ساله) 4,500 4,200 4,000
ir (پنج ساله) 13,500 12,800 12,000
co.ir (یک ساله) 4,000 3,500 3,000
co.ir (پنج ساله) 11,000 10,500 10,000
net.ir 4,000 3,500 3,000
org.ir 4,000 3,500 3,000
ac.ir 4,000 3,500 3,000
gov.ir 4,000 3,500 3,000
id.ir 4,000 3,500 3,000
sch.ir 4,000 3,500 3,000
net 39,900 39,500 39,000
org 39,900 39,500 39,000
biz 33,000 32,500 32,000
info 37,000 36,500 36,000
co 78,000 77,000 76,000
pro 43,000 42,500 42,000
tel 36,000 35,500 35,000
ws 105,000 103,500 102,000
me 45,000 44,500 44,000
nl 17,000 16,800 16,500
ru 54,000 53,500 53,000
ca 89,000 88,000 87,000
us 23,000 22,800 22,600


Thursday, June 11, 2015

« برگشت